روز ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ مصادف با دهمین سالروز بیماری های نادر جهان است،

 

روز ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ مصادف با دهمین سالروز بیماری های نادر جهان است، پژوهش به عنوان کلیدی که امید را در دل میلیونها بیمار و خانواده هایشان زنده می کند در اروپا اعلام شده است.

بنیاد بیماری های نادر ایران که در آستانه برگزاری هشتمین همایش روز بیماری های نادر است، با دعوت از مسئولین بین المللی بیماریهای نادر در اتحادیه اروپا و آمریکا آماده کمک به بیماران نادر ایران و ارتقاء کیفیت زندگی بیماران و خانواده های آنان است.

❤️❤️❤️❤️❤️محور همایش امسال بیماران نادر، انجمن ها و خانواده های بیماران نادر هستند.

روز نهم اسفند ماه

کدبازان>